مقاله تحليل منطقه اي سيلابهاي لارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليل منطقه اي سيلابهاي لارستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلاب
مقاله ژئومرفولوژي
مقاله بارش هاي شديد
مقاله بارش محتمل
مقاله احتمال وقوع سيلاب
مقاله فراواني وقوع
مقاله دوره بازگشت
مقاله شهرلار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردواني پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: قادري حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: قادري آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تحليل سيلاب هاي لارستان، روزهاي بارش ۰٫۱ ميليمتر و بيشتر در دوره آماري ۲۰۰۵ – ۱۹۶۰ از سازمان هواشناسي کشور استخراج گرديد. ابتدا فراواني روزهاي باراني بر اساس تداوم آنها گروه بندي، سپس شديدترين بارش هاي منطقه در طول دوره آماري شناسايي آنگاه بارش محتمل و دوره بازگشت بارش هاي سيل آساي لارستان تعيين گرديد.
يافته هاي تحقيق نشان داد که:
۱- مهمترين عامل وقوع سيلابهاي لار، شدت ومدت بارش و سپس توپوگرافي منطقه مي باشد.
۲- اصلي ترين مسيل لار که به بافت قديم شهر آسيب مي رساند مسيل وربند، و به بافت جديد شهر، مسيل تنگ اسد مي باشد.