مقاله تحليل ميزان درک کاربران از نمادهاي تصويري محيط رابط گرافيکي نرم افزار سيمرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تحليل ميزان درک کاربران از نمادهاي تصويري محيط رابط گرافيکي نرم افزار سيمرغ
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزار کتابخانه اي سيمرغ
مقاله محيط رابط گرافيکي
مقاله نمادهاي تصويري
مقاله کاربرپسندي
مقاله کاربران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه فر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش بررسي نماد هاي تصويري به کار رفته در محيط رابط گرافيکي نرم افزار کتابخانه اي سيمرغ و تحليل ميزان درک کاربران اين نرم افزار در دانشگاه بيرجند از تعامل با اين محيط مي باشد.
روش: اين پژوهش از نوع کاربردي است و به روش پيمايشي انجام گرفته است. به منظور سنجش درک پاسخگويان از نمادهاي تصويري صفحات مختلف بخش جست وجوي نرم افزار سيمرغ، ۳۲ نماد از ۴ صفحه در بخش جست و جو که در دسترس جامعه مورد پژوهش بود، انتخاب و در قالب يک پرسشنامه گنجانده شد. براي تجزيه وتحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد.
يافته ها: بر اساس سطوح پنج گانه (طيف ۵ ارزشي ليکرت)، نگرش پاسخگويان نسبت به سه مولفه ميزان اهميت، رعايت معيارهاي کاربرپسندي و کيفيت نمادهاي تصويري محيط رابط گرافيکي نرم افزار سيمرغ، به ترتيب در سطوح متوسط به بالا، متوسط به بالا و متوسط ارزيابي شد. همچنين درک کلي پاسخگويان از اين نمادها، ۳۸٫۵ درصد بود که با درک مطلوب (۶۰ درصد) تفاوت معني داري داشت. در ميزان درک پاسخگويان مقاطع تحصيلي مختلف از نمادها، تفاوت معني داري مشاهده نشد. اما، نحوه درک پاسخگويان از نماد هاي صفحات مختلف بخش جست و جوي اين نرم افزار، همسان نبود. همچنين، حوزه هاي تحصيلي و تجربه پاسخگويان در استفاده از محيط گرافيکي نرم افزار سيمرغ، در ميزان درک نماد ها اثرگذار بود.
اصالت/ارزش: اين پژوهش ضمن طراحي پرسشنامه در زمينه ارزيابي وضعيت درک نمادهاي تصويري نرم افزار کتابخانه اي سيمرغ بر اساس مولفه هاي مورد نظر و بهره مندي از پيشينه هاي موجود و نظر متخصصان، اين امکان را نيز فراهم آورده است تا دست اندرکاران نرم افزارهاي کتابخانه اي ضمن بر طرف کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، با معيارهاي موجود در اين زمينه و اهميت آن ها بهتر آشنا شده و در توليدات آتي خود از آن ها بهره بگيرند.