مقاله تحليل مکان مناسب فضاي سبز شهري با استفاده از فرايند تحليلي سلسله مراتبي (AHP) و GIS (مطالعه موردي: شهر بيرجند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليل مکان مناسب فضاي سبز شهري با استفاده از فرايند تحليلي سلسله مراتبي (AHP) و GIS (مطالعه موردي: شهر بيرجند)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان مناسب پارک
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مقاله آناليزهاي تصميم گيري چند معياره (MCDA)
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بناي رضوي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زاده سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده شهرنشيني پديده اي در حال پيشرفت سريع بوده، تحليل مکان مناسب و نحوه توزيع جغرافيايي فضاي سبز شهري در توسعه و آينده شهر بسيار مهم است. انتخاب مکان مناسب براي پارک ها و فضاهاي سبز شهري – که از موترين عناصر شهري بر تداوم کيفيت زندگي مردم هستند يک فرايند پيچيده است که نه تنها نيازمند توانايي هاي تکنيکي فراواني است، بلکه نيازهاي فضايي کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، محيطي و سياسي را نيز مي طلبد. چنين پيچيدگي هايي ناگزير استفاده از ابزارهاي متعدد تصميم گيري، از قبيل سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و روش هاي آناليز تصميم گيري چند معياره(MCDA) همچون استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP )، را مي طلبد. شهر بيرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبي با رشد جمعيتي ۱۳ درصد در سال هاي ۸۲ تا ۸۵ و گسترش بي رويه افقي مواجه شده است. در تحقيق حاضر، تلاش شد مدلي براي ارزيابي مکان مناسب و ممکن براي پارک هاي شهري به کمک ابزار AHP فضايي، براي پشتيباني تصميم گيران و برنامه ريزان شهري ارايه شود. نتايج اين تحقيق با استفاده از مدل مذکور نشان مي دهد که فضاي سبز شهري موجود جوابگوي نيازهاي جمعيتي در آينده نبوده، فضاهاي سبز فعلي از الگو هاي مطلوب کارکردي سلسله مراتبي پيروي نمي کند ومناسبترين مکان هاي احداث فضاي سبز، به ترتيب اولويت در مناطق مصوب تخريب در بافت فرسوده ونيز مزارع وزمين هاي خالي در محدوده مصوب خدمات شهري هستند.