مقاله تحليل نابرابري فضايي سکونتگاه هاي روستايي شهرستان اهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تحليل نابرابري فضايي سکونتگاه هاي روستايي شهرستان اهر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله نابرابري
مقاله سکونتگاه هاي روستايي
مقاله شاخص
مقاله اهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتحي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عاشري امام علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعيت امکانات و خدمات اجتماعي سکونتگاه هاي روستايي شهرستان اهر با وجود پيشينه تاريخي و تراکم آبادي، نشان دهنده نابرابري و اختلاف بين آنها بوده و در طول سال هاي گذشته استمرار داشته و سبب تخليه و مهاجرت هاي روستايي شده است. در اين تحقيق به شناخت ميزان اختلاف بين ۳۴۱ سکونتگاه روستايي شهرستان اهر در قالب تقسيمات سياسي دهستان، در بخش هاي زيربنايي، اقتصادي، بهداشتي- درماني و اجتماعي به روش تاکسونومي عددي بر اساس آمار سال ۱۳۸۵ اقدام گرديده است. نتايج به دست آمده اختلاف و ناهمگني بين سکونتگاه هاي روستايي را در بخش هاي زيربنايي، اقتصادي و اجتماعي مشخص ساخته و دهستان قشلاق به عنوان دهستان ناهمگن در بخش هاي فوق از بقيه دهستان ها و مراحل درجه بندي توسعه يافتگي جدا گرديده است. طبق نتايج حاصله بين متغيرهاي تعداد جمعيت و آبادي، فاصله از مرکز شهرستان و تهيه طرح مطالعاتي (هادي روستايي) با ميزان برخورداري و توسعه يافتگي روستايي شهرستان رابطه خاصي وجود ندارد.