مقاله تحليل نشانه شناختي فيلم بدون دخترم هرگز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: تحليل نشانه شناختي فيلم بدون دخترم هرگز
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانه
مقاله دال و مدلول
مقاله دلالت اوليه و ثانويه
مقاله معناي صريح و معناي ضمني
مقاله روابط همنشيني و جانشيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از مهم ترين رويکردها در نقد ادبي، رويکرد مطالعات فرهنگي است که با هدف بررسي فرهنگ به عنوان متني با قابليت رمزگشايي، به بررسي زندگي روزمره مي پردازد. بررسي ادبيات، سينما، موسيقي، تلويزيون، مکان هاي زندگي همچون کافي شاپ ها، مراکز خريد، کافي نت ها، انواع کلوپ ها و به طور کلي همه امور مرتبط با زندگي روزمره، موضوع کار و علاقه در مطالعات فرهنگي است. تاثير اين رويکرد در مطالعات مرتبط با نقد ادبي منجر شده است تا بررسي فرهنگ به عنوان متن اعم از ادبيات، سينما، تياتر و غيره به حوزه نقد ادبي نيز وارد گردد و اين دو حوزه بيش از پيش به يکديگر نزديک شوند. در اين پژوهش تلاش شده است تا با اتخاذ رويکرد مطالعات فرهنگي در زمينه بررسي متون فرهنگي، به يکي از حوزه هاي زندگي روزمره، يعني سينما قدم گذاريم. هدف از انتخاب سينما به عنوان موضوع کار نيز بيانگر اهميت اين رسانه در شکل دهي به هويت و ذهنيات مخاطبان در جريان بازنمايي واقعيات است. از آنجا که پيام هاي رسانه اي در چارچوبي گفتماني شکل مي گيرند، اين پيام ها اموري ايدئولوژيک هستند نه طبيعي و انعکاس صرفي از واقعيات بيروني، که به آن اشاره دارند. وظيفه نشانه شناس در اين مرحله طبيعت زدايي از اين پيام ها و بسياري از کليشه هاي ساخته شده توسط رسانه ها و دستيابي به ايدئولوژي نهفته در متن است. به منظور دستيابي به اين مهم، تلاش شده است تا با به کارگيري روش تحليل نشانه شناسانه و يافتن نشانه هاي موجود در اين متن، علاوه بر معاني آشکار آن، به معاني ضمني آن و به قولي به ايدئولوژي موجود در متن دست يابيم. در اين پژوهش فيلم «بدون دخترم هرگز» به عنوان نمونه کاملي از بازنمايي و کليشه سازي فرهنگ «ديگري» از سوي هاليوود بررسي مي شود.