مقاله تحليل نظري ساختار بيمه هاي عمر در نظام تکافل و بيمه هاي متعارف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۶۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تحليل نظري ساختار بيمه هاي عمر در نظام تکافل و بيمه هاي متعارف
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه عمر
مقاله تکافل
مقاله تکافل خانواده
مقاله مديريت ثروت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي گيوي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از حدود سه دهه پيش، گروهي از محققان اهل سنت به علت تشخيص وجود عنصرهايي مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بيمه رايج، صنعت بيمه اسلامي (تکافل) را در مطرح کردند که به تدريج از رشد و رونق قابل توجهي برخوردار شد. آنها اين ايرادها را درباره بيمه عمر رايج با تاکيد بيشتري وارد کرده و بيمه عمر اسلامي (تکافل خانواده) به صورت جايگزيني عاري از آن ايرادها با سازوکارهاي متفاوت پيشنهاد شد. محصول هاي تکافل خانواده توانايي رقابت موفق با محصول هاي بيمه عمر را دارند. مزيت هاي تکافل خانواده مانند: شفافيت فعاليت ها، محدوديت در سودجويي، وابستگي منافع مشتري و متصدي، سرمايه گذاري در راه هاي اخلاقي و … باعث شده است که تکافل خانواده، گزينه و پيشنهاد جذابي، براي مسلمانان و غيرمسلمانان شمرده شود.
اين مقاله به دنبال بررسي اين مساله است که آيا ارايه محصول هاي تکافل خانواده در کنار محصول هاي بيمه عمر مي تواند به افزايش نرخ نفوذ بيمه عمر در کشور کمک کند؟ براي پاسخ به اين پرسش از روش تحقيق اکتشافي – کاربردي استفاده شده است و نتيجه گيري مي شود که محصول هاي تکافل خانواده مي تواند به صورت ابزاري کارآمد براي مديريت ثروت خانواده ها مکمل محصول هاي بيمه عمر بوده و با ارايه محصول هاي تکافل خانواده مي توان براي افزايش رشد نرخ نفوذ بيمه عمر در کشور برنامه ريزي کرد.