مقاله تحليل نفوذ مايل پرتابه هاي مخروطي در صفحات نازك فلزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تحليل نفوذ مايل پرتابه هاي مخروطي در صفحات نازك فلزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتابه مخروطي
مقاله نفوذ مايل
مقاله برخورد مايل
مقاله اهداف نازک فلزي
مقاله سرعت حد بالستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پل محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعبدالوهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نفوذ پرتابه هاي مخروطي در اهداف فلزي نازك تحت برخورد مايل مورد بررسي تحليلي قرار گرفته و يك مدل تحليلي براي آن پيشنهاد شده است. شكست از نوع پتالينگ نامتقارن فرض شده و آناليز با استفاده از موازنه انرژي، بين انرژي اوليه و كار انجام شده، صورت مي گيرد. كل كار انجام شده در نفوذ كامل پرتابه هاي مخروطي (W)، شامل كار لازم براي تغيير شكل پلاستيك (Wp)، كار لازم براي انتقال ماده به موقعيت جديد (Wd) و كار لازم براي خمش پتالها (Wb) مي باشد. نتايج بدست آمده از مدل تحليلي ارايه شده در اين مقاله با نتايج تحليلي و تجربي ارايه شده توسط محققان ديگر مقايسه گرديده و همخواني نتايج كاملا مشهود است.