مقاله تحليل نقاشي هاي کودکان کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگره از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تحليل نقاشي هاي کودکان کار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقاشي
مقاله بداهه سازي
مقاله کودکان کار
مقاله ضمير ناخودآگاه
مقاله روانکاوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: فدوي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش پيش رو به منظور بررسي نقاشي هاي کودکان ريزنقشي انجام شده که دستان کوچکشان طعم سختي کار را چشيده، کودکاني که در کنار ما، با ما و در عين حال جدا از ما زندگي مي کنند. نقاشي هاي آن ها مي تواند نمايان گر دنياي آنان باشد. به اين منظور از روش بداهه سازي استفاده شد تا کودکان بتوانند با تخليه رواني، احساسات دروني خود را کاملا آزاد و به دور از قيد و بندها بيان کنند. بنابراين ضروري بود تا قبل از هر چيز مطالعاتي در مورد تعريف بداهه سازي انجام پذيرد.
مهم ترين نتيجه حاصله اين است که، کودکان پيام خود را از رخدادهاي ناپسند و خشن محيط کار، با رنگ ها و تصاوير ناخودآگاه و به ظاهر اتفاقي نقش مي کنند و انزجار و خشم خويش را عيان مي سازند. همچنين روش مورد اشاره به نسبت شيوه هاي گذشته در روانکاوي ناخودآگاه افراد، مي تواند موفق تر عمل کند. روش تحقيق، تحليلي و روش گرد آوري اطلاعات، به صورت ترکيبي بوده؛ به اين معني که از روش کتابخانه اي و ميداني (از طريق مصاحبه و آزمون) استفاده شده است.
جامعه آماري در اين پژوهش، ۳۰ نفر از کودکان کار بين ۷ تا  10سال بوده که به صورت اتفاقي انتخاب و براي اثبات دقيق تر فرضيه هاي اين پژوهش، اين تعداد با ۱۵ کودک معمولي ۷ تا ۱۰ سال مقايسه شده اند.