مقاله تحليل نقش جهاني شدن در جذب سرمايه خارجي و رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: تحليل نقش جهاني شدن در جذب سرمايه خارجي و رشد اقتصادي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله سرمايه گذاري خارجي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله كشورهاي در حال توسعه
مقاله جذب سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اصل نازي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با در نظر گرفتن اهميت جريان سرمايه خارجي به عنوان يکي از نمودهاي جهاني شدن در يک دهه گذشته، به بررسي عوامل موثر بر جذب و ماندگاري جريان سرمايه و آثار آن بر رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه مي پردازد. نتايج، حاکي از وجود رابطه مثبت بين جريان سرمايه مستقيم خارجي و سرمايه گذاري در پرتفوي بر رشد اقتصادي در کشورهايي است که از درجه بالاتري از جهاني شدن برخوردارند. عوامل ساختاري، سياستي و شاخصهاي جهاني شدن  براي جذب سرمايه و رشد اقتصادي در کشورهايي با درجه پايين تر جهاني شدن از اهميت بيشتري برخوردار است.