مقاله تحليل نقش مسايل اجتماعي در ناامني شهرها از ديدگاه اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليل نقش مسايل اجتماعي در ناامني شهرها از ديدگاه اسلام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر امن
مقاله ناامني
مقاله تغييرات اجتماعي
مقاله ديدگاه اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات و رشد علم و فن آوري با همه تغييرات مثبتي که بوجود آورده است، به امنيت شهرها کمکي نکرده است. گزارش سازمان هاي معتبر جهاني نشانگر رشد فزاينده، خشونت، تبهکاري، بزهکاري جوانان، حاشيه نشيني و توسعه فقر عليه ايمني و امنيت شهرهاست. به اعتقاد انديشمندان نياز به امنيت در ميان ساير نيازها از اهميت بالاتري برخوردار است. در نظام برنامه ريزي و شهرسازي رويکرد مقاوم سازي در مقابل حوادث طبيعي و مقابله و مبارزه با ناامني هاي انساني به امنيت شهرها نينجاميده است. ادامه اين فرايند نيز به بهبود امنيت شهرها منجر نخواهد شد. در اين مقاله با استناد به قرآن کريم که عامل پيدايش نا امني را در نتيجه اعمال و کردار بد انسان ها و تحقق شهر امن را در اعمال و رفتار نيکو بيان مي فرمايد، بحث مي گردد. از اين منظر، تغيير در رفتارها و هنجارهاي اجتماعي بر اساس آموزه هاي قرآني سبب حذف و امحا ناامني و تحقق امنيت در شهر است.