مقاله تحليل نقش مولفه هاي توسعه انساني در بهبود وضعيت فقر و توزيع درآمد از ديدگاه اسلامي (مطالعه موردي: کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تحليل نقش مولفه هاي توسعه انساني در بهبود وضعيت فقر و توزيع درآمد از ديدگاه اسلامي (مطالعه موردي: کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه انساني
مقاله فقر
مقاله نابرابري
مقاله كشورهاي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميسمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مروري اجمالي بر آيات و روايات اقتصادي به روشني نشان مي دهد كه برقراري عدالت، برطرف کردن فقر و كاهش نابرابري در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامي است. از طرف ديگر تاكيد اسلام بر ضرورت علم آموزي و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بيانگر توجه اين شريعت الهي به مباحثي است كه امروزه از آن به سرمايه انساني ياد مي شود. بنابراين ضروري است كه دولت هاي اسلامي از اين تعاليم درس گرفته و تدابيري برگزينند كه به تقويت مولفه هاي سرمايه انساني انجاميده و در نتيجه فقر و نابرابري را كاهش دهد.
اين مقاله ضمن بررسي متون اسلامي در رابطه با فقر، نابرابري و مولفه هاي سرمايه انساني، به اين نتيجه مي رسد كه دين اسلام به تقويت اين مولفه ها در بين مسلمانان توجه زيادي نموده است. پيروي از اين دستورات امكان دستيابي به رشدي همه جانبه را براي كشورهاي اسلامي فراهم مي كند كه مسلما يكي از جنبه هاي مهم آن بعد اقتصادي است. اما در بخش تجربي، با استفاده از اطلاعات كشورهاي اسلامي و با استفاده از روش حداقل مربعات در يك رگرسيون خطي چند متغيره، به بررسي تجربي تاثير مولفه هاي سرمايه انساني بر فقر و نابرابري در كشورهاي اسلامي مي پردازد. نتايج اين مدل نشان مي دهد كه همان طور كه انتظار مي رفت، تقويت مولفه هاي سرمايه انساني در كشورهاي اسلامي بر كاهش فقر و نابرابري درآمدي اثر دارد.