مقاله تحليل نماد غار در هفت پيکر نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تحليل نماد غار در هفت پيکر نظامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامي
مقاله نماد
مقاله غار
مقاله هفت پيکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياحقي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بامشكي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظامي گنجوي را مي توان به عنوان يکي از چهره هاي برجسته نمادپردازي در ادبيات فارسي به شمار آورد. در ميان آثار ارزشمند اين شاعر بزرگ، هفت پيکر اثري کاملا رمزي است که هر يک از اجزا و تصاوير آن مي تواند به صورت نمادين تفسير شود. يکي از مهمترينِ اين تصاوير، تصوير «غار» است که نقش پررنگ و برجسته اي در سراسر اپيزودهاي (حادثه هاي فرعي) اين کتاب ارزشمند دارد. سوال اصلي اين پژوهش، اين است که ايماژ «غار» نماد چه چيزهايي است و چگونه معاني نمادين آن در خدمت درونمايـه اصلي هفت پيکر قرار گرفته است؟ با روشن شدن اين موضوع، ظرافت، دقت و نگاه ريزبين نظامي در ايجاد ساختاري منسجم، که همه اجزاي ان يک کل واحد را تشکيل مي دهند، بيش از پيش جلوه مي کند. در اين تحليل تصاوير نمادين ديگر، مانند شکار، اژدها، گنج و… که در ارتباط با نماد «غار» است نيز بررسي مي شود.