مقاله تحليل همديد بارش ماهانه و فصلي استان فارس طي دوره آماري ۱۹۸۲-۲۰۰۵ ميلادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: تحليل همديد بارش ماهانه و فصلي استان فارس طي دوره آماري ۱۹۸۲-۲۰۰۵ ميلادي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل همديد
مقاله بارش ماهانه و فصلي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بلياني يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش دو پايگاه داده يکي مربوط به ميانگين بارش ماهانه از سال آماري ۲۰۰۵- ۱۹۸۲ و ديگري مربوط به مقدار ماهانه ارتفاع فشار ۵۰۰ هکتو پاسکال و سطح زمين در عرض جغرافيايي ۶۰-۰ درجه شمالي و طول ۶۰-۰ درجه شرقي، مورد بررسي قرار گرفته است. بر روي پايگاه داده هاي بارش ماهانه استان فارس با استفاده از روش ميان يابي (گريجينگ) اقدام به ترسيم نقشه هاي ماهانه طي دوره آماري مذکور گريده است. نقشه هاي ترسيم شده پس از واسنجي هاي لازم و بهترين ارزيابي به روش گريجينگ ترسيم شده که در نهايت در ارتباط با سامانه هاي جوي گردشي به محيطي و محيطي به گردشي در قياس و به صورت همديد با ميانگين نقشه هاي ماهانه سطوح فوقاني جو و سطح زمين مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج همديد حاصل بر روي بارش استان فارس طي دوره آماري مذکور نشان مي دهد که در فصل گرم سال در سطوح بالاي جو حاکميت با شرايط پر فشار و در سطح زمين نيز شرايط کم فشار حاکم است و رفته رفته از ميزان بارش کاسته مي شود. در فصل سرد سال عکس اين حالت در سامانه هاي ورودي به گستره استان فارس رخ مي دهد و بارش روندي متضاد نسبت به فصل گرم سال پيدا کرده و اين ميزان در سه ماه فصل سرد سال (زمستان) بيشتر از ماه هاي ديگر و تحت تاثير حاکميت سيستم هاي کم فشار سطح زمين و سطوح بالاتر قرار مي گيرند. به طور کلي شرايطي که بر اين استان حاکم است، وجود سامانه هاي متفاوت ۵۰۰ هکتوپاسکالي و تراز دريا است و در سطح زمين نيز به صورت موج هاي غربي و کم فشار سوداني شرايط انگيزش بارش را در استان فارس به وجود مي آورند.