مقاله تحليل هندسي، جنبشي و مراحل دگرريختي سنگ هاي دگرگوني پيرامون مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تحليل هندسي، جنبشي و مراحل دگرريختي سنگ هاي دگرگوني پيرامون مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگوارگي
مقاله خطوارگي
مقاله دگر ريختي نرم
مقاله پهنه برش
مقاله تقسيم شدگي کرنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوه پيما ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي دگرگوني پيرامون مشهد در چندين مرحله دچار دگرگوني و دگرريختي شده اند که در هر مرحله، کاني ها و عناصر ساختاري خاصي تشکيل شده اند. درجه دگرگوني در سنگ هاي پليتي از رخساره شيست سبز تا رخساره آمفيبوليت است. در سنگ هاي منطقه، برگوارگي ها به طور کلي داراي شيب تند به سوي شمال خاور بوده و خطوارگي ها، به طور عمده داراي ميل متوسط و کم (کمتر از ۳۰ درجه) به سوي شمال باختر هستند. بررسي جنبشي ساختار هاي نرم در مقياس هاي ميکروسکوپي و رخنمون نشان دهنده اعمال برش از نوع راستالغز راست بر با مولفه معکوس از شمال باختر به سوي جنوب خاور در پهنه هاي برش است. مقايسه تحليل جنبشي چين هاي مزوسکوپي همزمان با دگرريختي، با سوهاي برش به دست آمده براي پهنه هاي برش نرم منطقه، نشان دهنده تقسيم شدگي کرنش در منطقه است. با توجه به بررسي هاي صحرايي و مطالعات ميکروسکوپي، سنگ هاي منطقه در دو مرحله دچار دگرريختي نرم شده اند و در مرحله هاي بعدي دگرريختي نرم-ترد و ترد بر آنها اثر کرده است. مراحل اول و دوم دگرريختي به صورت پيش رونده و پيوسته است که با اوج دگرگوني در منطقه همراه بوده اند. مرحله اصلي دگرگوني همزمان با کوه زايي سيمرين پيشين است.