مقاله تحليل هندسي و جنبشي گسل خوردگي عادي جوان در جنوب خاور تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليل هندسي و جنبشي گسل خوردگي عادي جوان در جنوب خاور تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل تبريز
مقاله سامانه گسل هاي عادي
مقاله کشش همزمان با رسوبگذاري
مقاله رسوبات پليوسن-کواترنري
مقاله کشش محلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: چل گلي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جنوب خاور تبريز، رسوبات جوان افقي پليوسن-کواترنري، آتشفشاني-آواري سهند توسط انبوهي از گسل هاي عادي بريده و جابه جا شده اند. گسل هاي عادي در طول دوره فعاليت خود باعث لغزش لايه ها در امتداد صفحه هاي گسلي و چرخش آنها شده اند. اين گسل ها شامل انواع گسل هاي عادي همساز و ناهمساز با ساختار هاي فرابوم و فروبوم، دوبلکس گسلي و ساختارهاي مرتبط با گسل خوردگي عادي مانند چين هاي کشان گسلي و ساختار تاقديس هاي فراديواره اي (role over anticlines) هستند. راستاي امتداد چيره N-S گسل هاي عادي در خاور منطقه مورد مطالعه به تدريج به طرف باختر به راستاي ENE-WSW تغيير مي يابد. برخي از صفحه هاي گسلي با شيب زياد و نزديک به قائم به وجود آمده اند به طوري که در اثر کشش زمين ساختي، بخش هايي رها شده و پايين افتاده است. تغيير شيب صفحه هاي گسلي به دليل تغيير سختي لايه هاي گسل خورده به وجود آمده و چرخش در سامانه گسل خوردگي عادي باعث خم شدن لايه هاي افقي بسيار جوان شده و در اين چرخش، گسل هاي نوبت بعد و گوه هاي پايين افتاده جديد، محدود به گسل هاي عادي نزديک به قائم، گسل هاي عادي پيشين را بريده اند. در محل برخي از صفحات گسلي، فضاهاي قائم در اندازه هاي مختلف ايجاد شده که با نهشته هاي لايه هاي بالايي پر شده اند. مشاهده اين شواهد و چند مرحله اي بودن گسل ها نشان مي دهد که فعاليت زمين ساخت کششي در منطقه، همزمان با رسوبگذاري نهشته هاي پليوسن-کواترنري عمل کرده است. با توجه به برداشت هاي انجام شده، به وجود آمدن اين گسل ها، تاثير نيروهاي زمين ساخت کششي در مقياس محلي و در ارتباط با حوضه کششي ايجاد شده در releasing zone در اثر حرکت راستا لغز راست بر گسل تبريز ارزيابي مي شود.