مقاله تحليل هندسي چين خوردگي در منطقه كلوت (شمال شرق اردكان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تحليل هندسي چين خوردگي در منطقه كلوت (شمال شرق اردكان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردكان
مقاله چين هاي دياپيري
مقاله حوضه كلوت كوهزايي
مقاله هندسه چين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارفع نيا رامين
جناب آقای / سرکار خانم: همداني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه بين کوهستاني كلوت (شمال شرق اردکان) در طي كوهزايي اواخر کرتاسه تشكيل گرديده و در پليوسن به شدت چين خورده است. زاويه ميل چين هاي حوضه کلوت در اغلب موارد کمتر از ۳۰ درجه مي باشد. از نظر زاويه ميان يالي ناوديس هاي باز و تاقديس هاي بسته با هسته نمك ويژگي مهم چين خوردگي هاي كلوت مي باشند. در مناطق مركزي حوضه اغلب توده هاي نمك، به صورت گنبدهاي سوراخ کننده در امتداد محور چين ها نفوذ کرده اند. در مناطق كناري حوضه، زاويه ميان يالي تاقديس ها بازتر مي باشد و در حاشيه شرقي و غربي حوضه، چين هاي دياپيري ناپديد شده و لايه هاي کم ضخامت نمک در هسته تاقديس هاي کم ارتفاع ديده مي شوند. از نظر شيب سطح محوري در اغلب موارد، چين هاي حوضه کلوت از نوع ايستاده هستند. اولين فاز چين خوردگي در حوضه ترشير کلوت در اواسط اليگوسن و شديدترين فاز چين خوردگي در پليوسن روي داده و اكثر حركات رو به بالاي دياپيرهاي نمكي نيز در اين زمان صورت گرفته است. به طوري كه تاقديس هاي دياپيري در اين زمان تکامل يافته و موجب شيب دار شدن لايه هاي فوقاني به اندازه ۶۰-۸۵ درجه گرديده اند.