مقاله تحليل واماندگي و آسيب خستگي يک ميل موج گير تحت آزمون خستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تحليل واماندگي و آسيب خستگي يک ميل موج گير تحت آزمون خستگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميل موج گير
مقاله آسيب انباشته
مقاله خستگي پرچرخه
مقاله صفحه بحراني
مقاله بارگذاري اتفاقي
مقاله بارگذاري چند محوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرعيات محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري هاي خستگي تاکنون بر روي نمونه هاي استوانه اي تحت بارهاي خمشي، کشش – فشاري يا پيچشي آزموده شده اند. ميدان هاي تنش پديده آمده در اين نمونه ها، عمدتا يک يا دو بعدي بوده اند. ميل موج گير يا ميله پادغلت، يکي از اجزاي سيستم تعليق خودرو است. ميل موج گير در عين داشتن مقطع ساده دايره اي، به دليل داشتن خمهاي متعدد، متحمل ميدان تنش سه بعدي است. اين قطعه همواره تحت بارگذاري نوساني خمشي و پيچشي قرار دارد و مهمترين عامل در شکست و تخريب آن پديده خستگي است. در مقاله کنوني با استفاده از تحليل اجزاي محدود و کد کامپيوتري نوشته شده، به تحليل خستگي و محاسبه ميزان آسيب انباشته در اين قطعه بر پايه تئوريهاي معتبر اصلاح شده صفحه بحراني، با قابليت به کارگيري تنش چند محوره پرداخته شده و مقايسه اي بين نتايج حاصل از اين تئوري ها با نتايج حاصل از کار تجربي و آزمون خستگي به کار گرفته شده صورت پذيرفته است.