مقاله تحليل وضعيت نخست شهري درسطوح، استاني (سيستان وبلوچستان) و ناحيه اي (زابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا از صفحه ۸۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تحليل وضعيت نخست شهري درسطوح، استاني (سيستان وبلوچستان) و ناحيه اي (زابل)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخست شهري
مقاله شاخص تمرکز
مقاله شاخص عدم تمرکز
مقاله نظام شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ضياتوانا محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خمر غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل هاي نخست شهري در ايران و بيشتر کشورهاي دنيا اغلب منحصر به مراکز حکومتي (پايتخت ها و شهرهاي بزرگ ديگر) بوده و فرايندهاي تحليل از بالا، سرنوشت برنامه ريزي از بالا (متمرکز) را درپي داردکه از مشکلات مبتلا به ايران نيز مي باشد. اين شيوه تحليل نادرست است چرا که فقط بخشي از سطوح موردنياز را مورد بررسي قرار مي دهدو مطمئنا نمي تواند به کشف علت که مي تواند در سطوح ديگر(مياني و پايين) شهرها باشد موفقيتي بدست آورد.
بر همين اساس دراين مقاله سعي کرده ايم سطوح پايين شهري را براي اولين بار درقالب نخست شهري مورد بررسي قراردهيم. فرضيه تحقيق بر اين پايه استوار است که: نظام شهري استان سيستان و بلوچستان و شهرستان زابل به سمت عدم تمرکز واز هم گسيختگي شهري مي رود.
با استفاده از روش تحقيق کمي و شاخصهاي نخست شهري، تمرکز و عدم تمرکز اثبات گرديد که در اين سطوح همانند و مشابه نظام شهري ايران عدم تمرکز و از هم گسيختگي شهري وجود دارد البته با شدت بيشتر. مثلا درسرشماري سال ۱۳۸۵ تهران حدود ۲٫۳ برابر دومين کلان شهر يعني مشهد (۷۷۰۵۰۳۶-۲۴۱۰۸۰۰) دراستان سيستان و بلوچستان، زاهدان ۲٫۴ برابرشهر دوم زابل (۵۶۷۴۴۹-۱۳۶۹۵۶) درناحيه زابل، شهرزابل حدود ۱۲ برابر شهردوم ناحيه يعني شهرزهک (۱۳۶۹۵۶-۱۱۴۰۱) بوده است.
به نظر مي رسد به کارگيري راهبردهاي توسعه شهري به منظور مهار و آمايش رشد تهران و تقويت نقش و جايگاه شهر هاي مياني و کوچک، ايجاد قطب هاي توسعه در مناطق محروم براي جذب صنايع بزرگ به آنها، ارايه معافيت هاي مالياتي براي صنايع اي که در ساير استان هاي کشور ايجاد شوند تقويت منظومه هاي روستايي و اقتصاد کشاورزي مي تواند راهکارهاي مناسب براي اصلاح نظام شهري درهمه سطوح باشد.