مقاله تحليل و ارزيابي تعديل قيمت بنزين و گازوئيل و تاثير آن بر هزينه زندگي و مصرف در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تحليل و ارزيابي تعديل قيمت بنزين و گازوئيل و تاثير آن بر هزينه زندگي و مصرف در ايران
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنزين
مقاله گازوئيل
مقاله شاخص هزينه زندگي
مقاله تابع تقاضا
مقاله الگوي داده – ستانده
مقاله داده هاي تابلويي (Panel data)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد اسفنديار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين كننده قيمت حامل هاي انرژي در ايران، دولت است و دخالت دولت در اين زمينه به دليل عدم تناسب افزايش قيمت حامل هاي انرژي با سطح عمومي قيمت ها علاوه بر تحميل يارانه هاي پرداختي زياد به بودجه دولت سبب به هم ريختگي قيمت هاي نسبي اقتصاد ايران نيز شده است. در اين مقاله با استفاده از الگوي داده- ستانده و الگوي تقاضا، به بررسي تاثير تعديل قيمت حامل هاي انرژي در چهار گزينه متفاوت قيمتي بر شاخص هزينه زندگي و هم چنين مصرف گروه هاي کالا ها و خدمات در اقتصاد ايران پرداخته شده است. براي اين منظور از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۴ بانک مرکزي و داده هاي بودجه خانوار مرکز آمار ايران در دوره ۱۳۵۳-۱۳۸۶ و روش مدل سازي داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج مبين ان است که در اثر افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در همه گزينه ها، بيش ترين افزايش هزينه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراكي ها و اشاميدني ها است. اولين گروه از كالا ها و خدماتي كه با افزايش قيمت اين دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته مي شود، گروه خدمات تفريح و سرگرمي و تحصيل و كالاهاي متفرقه است.