مقاله تحليل و ارزيابي نقش قسمت هاي مختلف مغز در نارساخواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تحليل و ارزيابي نقش قسمت هاي مختلف مغز در نارساخواني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارساخواني
مقاله فرضيه نقص مغزي
مقاله کالبدشناسي مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيد سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيد سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قرايي سکينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آيا کالبدشناسي مغز افراد نارساخوان که در مراحل مختلف خواندن مانند رمزگشايي، صحت، رواني خواندن و درک معاني مطلب خوانده شده مشکل دارند با افراد معمولي که در خواندن مشکلي ندارند تفاوتي دارد؟ به بيان ديگر، فرضيه نقص مغز مطرح شده در مورد افراد نارساخوان با توجه به مطالعات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه تا چه حد قابل قبول است و آيا شواهدي براي پذيرفتن آن به دست آمده است؟ هدف از مطالعه حاضر تحليل و بررسي نحوه کارکرد مغز کودکان و بزرگسالان نارساخوان بود.
نتيجه گيري: پس از مطالعه و بررسي حجم قابل توجهي از مقالات ارايه شده در زمينه علل زيستي نارساخواني و مخصوصا وضعيت کارکردي مغز اين افراد طي فرايند خواندن، وجود تفاوت هاي کارکردي بين مغز افراد نارساخوان و عادي مشاهده شده است و احتمالا آسيب و بدعملکردي مغزي در افراد نارساخوان وجود دارد. تشخيص به موقع نارساخواني و ارايه راه هاي درماني مناسب در سنين هر چه پايين تر، مي تواند کمک قابل توجهي به مغز براي انجام فعاليت هاي جبراني به منظور کاهش ضعف کارکردي، در بخش هاي داراي اختلال کند.