مقاله تحليل و ارزيابي کارآيي فني تعاوني هاي صيد و صيادي با استفاده از تابع مرزي تصادفي: مطالعه موردي منطقه چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: تحليل و ارزيابي کارآيي فني تعاوني هاي صيد و صيادي با استفاده از تابع مرزي تصادفي: مطالعه موردي منطقه چابهار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صيد و صيادي
مقاله تعاوني ها
مقاله تابع مرزي تصادفي
مقاله ارزيابي
مقاله مطالعه موردي
مقاله چابهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده نظر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي تبار محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيلات يکي از زير بخش هاي کشاورزي با نقشي موثر در رشد اقتصادي کشور است. وجود ظرفيت هاي بالا، رشد روزافزون جمعيت و نياز فراوان به پروتئين غذايي در کشور ضرورت برنامه ريزي در راستاي بهره برداري از منابع شيلات را بيش از پيش روشن مي سازد. در اين تحقيق، با بررسي شانزده تعاوني صيد و صيادي در منطقه چابهار در دوره ۱۳۸۵-۸۶، علاوه بر تحليل مشکلات اين تعاوني ها، وضعيت آنها به لحاظ کارآيي استفاده از نهاده ها به ويژه وام مورد بررسي قرار گرفته است. براي تخمين کارآيي فني اين واحدها از تابع توليد مرزي تصادفي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تاثير متغير وام بر کارآيي فني تعاوني ها مثبت بوده و در فرآيند توليد، تخصيص نهاده سرمايه در ترکيب و تبديل به ساير نهاده هاي توليدي به گونه اي بهينه تحقق يافته است.