مقاله تحليل و افزايش کارکرد کارکنان دانشي زن: موردکاوي شرکت پارس خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تحليل و افزايش کارکرد کارکنان دانشي زن: موردکاوي شرکت پارس خودرو
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکنان دانشي
مقاله زن
مقاله کارکرد
مقاله اندازه گيري
مقاله افزايش کارکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: افرازه عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت دانش، با توجه به ضرورت دربرگيري سرمايه هاي دانشي و افزايش آن، در دوره اقتصاد دانش محور پديد آمده و در حال گسترش است. يکي از بخش هاي اصلي اين مديريت، منابع انساني (به عنوان کارکنان دانشي) است، که با توجه به گذر از دوره صنعتي به دوره دانش و لزوم پيدايش سازمان هاي دانش محور، نگاه به کارکرد، و نيز اندازه گيري و افزايش آن، يکي از موضوع هاي مهم گستره مديريت است، زيرا به ارزيابي اين سرمايه و نيز اثربخشي فرآيندهاي مديريتي در سازمان مي پردازد و در اين راستا انسان نقشي کليدي را براي افزايش کارکرد در کارهاي دانشي بر عهده دارد. در ايننوشتارتلاش مي کنيم تا روشي را ارایه دهيم که اندازه کارکرد کارکنان دانشي زن را در لايه هاي گوناگون سازمان نمايش دهد و افزون بر روشن ساختن دلايل پديد آمدن وضع کنوني و اولويت بندي آن ،بر پايه روش هاي تصميم گيري مناسب، و بررسي رفتاري آن با تحليل هاي پويا، به بيان راه کارها افزايش کارکرد کارکنان دانشي زن، با استفاده از راه کارها دنباله هاي زماني بپردازد و بر پايه شرايط، از ميان گزينه هاي گوناگون، به ترين گزينه را به عنوان راه کار به بود کارکرد کارکنان دانشي زن ارایه دهد.
اين روش در يک شرکت ايراني آزموده شده و اعتبار آن بر پايه روي کرد اعتبارسنجي ساختاري سنجيده مي شود.