مقاله تحليل و بررسي ارتعاشات تراكتور دوچرخ در وضعيت ايستگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تحليل و بررسي ارتعاشات تراكتور دوچرخ در وضعيت ايستگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاش
مقاله rms شتاب
مقاله حوزه زمان
مقاله حوزه فرکانس
مقاله قابلیت انتقال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده علي سرايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين بحث ها در صنعت و كشاورزي مساله سلامتي انسان در هنگام كار با ماشين ها مي باشد كه در حيطه ارگونومي مطرح مي گردد. در ماشين هاي كشاورزي اين مساله پيچيده تر است. يكي از ماشين هايي كه كشاورزان در مناطق شمالي ايران در مقابل خطرات ناشي از كاربرد آن قرار دارند، تراكتور دوچرخ مي باشد. از مهمترين خطرات اين ماشين، قرارگرفتن راننده در معرض ارتعاش آن است. در اين تحقيق ارتعاش يك تراكتور دوچرخ در شرايط ايستگاهي در شش دور موتور (۱۳۰۰، ۱۶۰۰، ۱۸۰۰، ۲۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰) و چهار موقعيت شاسي، دسته تراكتور دوچرخ، بازو و قفسه سينه راننده اندازه گيري شد. نتايج تحقيق نشان داد كه با افزايش دور موتور در چهار موقعيت، مقادير  rms(جذر ميانگين مربعات) شتاب نيز در سه راستاي عمودي، جانبي و طولي افزايش مي يابد. همچنين روشن شد كه فركانس غالب ارتعاش در تمام موقعيت ها و جهت ها برابر با تعداد ضربات پيستون يا دور موتور در يك ثانيه است. با مقايسه مقادير rms شتاب در سه راستاي عمودي، جانبي و طولي مشخص شد كه در تمام موقعيت ها مقدار شتاب در راستاي عمودي بيشينه مي باشد. مقدار كل ارتعاش، ahv، نيز بر روي دسته تراكتور دوچرخ بيشترين مقدار است. همچنين بيشترين ارتعاش از دسته تراكتور دوچرخ به دست راننده انتقال مي يابد و مچ دست بيشترين فشار كاري را تحمل مي كند. قابليت انتقال ارتعاش نيز به تدريج از مچ دست تا قفسه سينه كاهش مي يابد. در كل نتيجه گرفته شد كه مقدار ارتعاش با بالا رفتن دور موتور و همچنين در حين انتقال از شاسي تا دسته افزايش مي يابد.