مقاله تحليل و بررسي تاثير برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي در بهبود عملکرد مديريت زنجيره تامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليل و بررسي تاثير برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي در بهبود عملکرد مديريت زنجيره تامين
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي
مقاله مديريت زنجيره تامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عميد امين
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه “زنجيره تامين”، با ناپايداري در عوامل محيطي به علت افزايش رقابت و تغييرات سطوح فناوري روبه رو شده است. از سوي ديگر، با ورود سيستم هاي اطلاعاتي، برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي براي پاسخ گويي به عدم اطمينان در اين حوزه و هم راستايي سازمان با اين تغييرات، ظهور يافته است. در اين مقاله، قصد بر آن است که با استفاده از فرايند برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي، مدلي براي مديريت زنجيره تامين ارايه شود. اين مدل عرضه شده است تا عملکرد مديريت زنجيره تامين که با چندين شاخص توصيف شده است، با اين رويکرد بهبود يابد. در انتها، چهار فرضيه روي مراحل پيشنهادي ارايه شده و صحت آن ها مورد آزمون قرار گرفته است. بر همين اساس، مدلي در پايان ارايه شده است که فعاليت هاي صورت گرفته در هر مرحله از مديريت زنجيره تامين را نشان مي دهد.