مقاله تحليل و بررسي عوامل ضعف دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي در مهارت هاي زباني از ديدگاه استادان و دانشجويان اين رشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تحليل و بررسي عوامل ضعف دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي در مهارت هاي زباني از ديدگاه استادان و دانشجويان اين رشته
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه زبان آموزي
مقاله آموزش زبان
مقاله مهارت هاي زباني و آموزش زبان عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رکعتي دانش
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين مشکلات دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي، ضعف در به کارگيري مهارت هاي زباني است؛ براي تحليل و ريشه يابي اين ضعف، مهم ترين مولفه هاي تاثير گذار که متخصصان آموزش زبان هاي خارجي و مدرسان مهارت هاي زباني عربي، بر آنها تاکيد کرده اند مشخص و سپس ميزان تاثيرگذاري اين مولفه ها در ضعف دانشجويان، از نظر استادان و دانشجويان بررسي شد. اين مولفه ها عبارتاند از: «مهم ترين عوامل بي نشاطي دانشجويان در يادگيري و رشد مهارت هاي زباني»، «ميزان مفيد و کارآمدي بسته هاي آموزشي موجود»، «ميزان کارآمدي شيوه هاي ارايه دروس مربوط به مهارت هاي زباني»، «ميزان انگيزه دانشجويان و ماهيت آن»، «ميزان کارآمدي روش هاي تدريس استادان براي بالا بردن نشاط دانشجويان» به صورت کلي و «ميزان کارآمدي روش هاي تدريس مربوط به مهارت شنيداري» به عنوان يک مهارت مهم، به صورت خاص. روش تحقيق، پيمايش، ابزار تحقيق، پرسشنامه و شيوه تحليل داده ها، توصيفي- تحليلي است. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد که برخلاف بسياري از گمان ها، دانشجويان نسبت به يادگيري مهارت هاي زباني عربي بي انگيزه نيستند، بلکه اين بي نشاطي است که به اشتباه بي انگيزه گي به شمارمي رود. از عوامل مهم اين بي نشاطي و ضعف، «روش هاي نامناسب تدريس»، «فقدان بسته هاي آموزشي مناسب»، «کارآمد نبودن کلاس هاي آزمايشگاه زبان به علت استفاده نکردن از فنون شنيداري مناسب» و … است.