مقاله تحليل و بهينه سازي تلفات پيوندگاه فيبرهاي نوري تک مد و ادوات مبتني بر فيبرهاي کريستال فوتوني در شبکه هاي مخابرات نوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۹ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تحليل و بهينه سازي تلفات پيوندگاه فيبرهاي نوري تک مد و ادوات مبتني بر فيبرهاي کريستال فوتوني در شبکه هاي مخابرات نوري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاويه بحراني خمش پيوندگاه
مقاله ضريب موثر اسكالر و تمام برداري
مقاله فيبر تك مد
مقاله فيبر كريستال فوتوني
مقاله اختلاف محدود حوزه فرکانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي نژاد سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي سراجي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل گسترش روز افزون ادوات نوري مبتني بر فيبرهاي کريستال فوتوني در شبکه هاي مخابرات نوري، اتصال فيبرهاي معمولي محيط انتقال به اين نوع ادوات بيش از پيش مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به پيوندگاه فيبرهاي معمولي و فيبرهاي کريستال فوتوني، در اين مقاله مد پايه غلاف و مغزي با روش هاي ضريب موثر اسکالر و تمام برداري محاسبه شده و نتيجه هاي بدست آمده با روش اختلاف محدود در حوزه فرکانس مقايسه شده اند. سپس با درنظر گرفتن تقريب گوسي و استفاده از روش هاي تحليلي و عددي فوق اثرات خمش و ناهم راستايي عرضي در نقطه پيوندگاه فيبرهاي تك مد و كريستال فوتوني بررسي شده اند. بر اساس نتيجه هاي بدست آمده از تحليل ارايه شده، راه كاري براي بهينه سازي تلفات نقطه پيوندگاه فيبرهاي ناهمسان پيشنهاد کرده ايم كه مشابه آن تا کنون گزارش نشده است.