مقاله تحليل و بهينه سازي سازه هاي ساندويچي با هسته سينوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحليل و بهينه سازي سازه هاي ساندويچي با هسته سينوسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه هاي ساندويچي
مقاله MATLAB ،ANSYS ،MOEA
مقاله الگوريتم ژنتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي گيوي محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مشهدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي نوع خاصي از پانل هاي ساندويچي با هسته سينوسي پرداخته شده است كه در آن بار به صورت گسترده به صفحات بالايي و پاييني اعمال مي شود، ابتدا با رسم نمودار هاي آزاد و روش انرژي و تئوري كاستيگيليانو نيروها و ممان ها در هسته به تشکيل گرديده و سپس از روي اين معادلات تنش ها و تغيير مكان هاي عمودي و افقي در اثر بار وارده به دست آمده اند، به منظور بررسي صحت نتايج تحليلي، جواب ها با نرم افزار ANSYS مقايسه شده اند. با در نظر گرفتن قيد مكان براي پانل ساندويچي، بهينه سازي توسط الگوريتم ژنتيك و جعبه ابزار MOEA در محيط MATLAB انجام شده و در انتها جواب هاي حاصل از بهينه سازي با هم مقايسه گرديده اند. در اين تحقيق برنامه مدلي در نرم افزار MATLAB به صورت m-file تهيه شده است كه در آن كاربر مي تواند مشخصات پانل مورد نظر خود را از قبيل جنس و محدوده هركدام از مشخصه ها را در فايل وارد كرده سپس با استفاده از جعبه ابزار MOEA جواب هاي بهينه را ملاحظه نمايد، سپس با اجراي دستورات APDL داده شده در محيط ANSYS و وارد كردن مشخصه هاي بهينه جواب هاي حاصل از تحليل را مشاهده نمايد كه اين امر مي تواند كمك بسيار خوبي براي سازندگان اين پانل ها باشد.