مقاله تحليل و سنجش سطح برخورداري مناطق روستايي از خدمات كشاورزي و تعيين روستاهاي مركزي براي خدمات رساني كشاورزي: مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۸۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تحليل و سنجش سطح برخورداري مناطق روستايي از خدمات كشاورزي و تعيين روستاهاي مركزي براي خدمات رساني كشاورزي: مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان ميانه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح برخورداري
مقاله خدمات کشاورزي
مقاله نظام خدمات رساني
مقاله مرکزي (بخش- شهرستان ميانه)
مقاله ميانه (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري حصاري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي دستگردي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعاليت هاي کشاورزي، نقش جامعه روستايي در امنيت غذايي و حيات اقتصادي- اجتماعي کشور انکارناپذير است؛ از اين رو، تاسيس نظام خدماتي موثر براي كشاورزان در توسعه يافتگي جوامع روستايي نقشي بسزا خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر سنجش سطح برخورداري روستاهاي مورد مطالعه از خدمات كشاورزي بر اساس ۲۹ خدمت كشاورزي مورد مطالعه و تعيين روستاهاي مركزي بر اساس تعداد خدمات كشاورزي موجود در آنهاست. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه به تعداد روستاهاي مورد مطالعه (۱۲۸ روستا) در بخش مرکزي شهرستان ميانه در سال ۸۶-۱۳۸۵ جمع آوري شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت و از فنون برنامه ريزي شامل اسكالوگرام و شاخص مركزيت وزني بهره گيري شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بسياري از روستاهاي دهستان هاي مورد مطالعه با وجود تعداد بالاي كشاورز از بسياري از خدمات مورد نياز محروم اند. بنابراين، پژوهش حاضر با شناسايي روستاهاي مركزي براي خدمات رساني كشاورزي، انواع خدمات قابل ارایه براي كشاورزان در روستاهاي مورد مطالعه را پيشنهاد مي كند.