مقاله تحليل و شبيه سازي عددي تير آزاد تحت بار ضربه اي متمرکز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تحليل و شبيه سازي عددي تير آزاد تحت بار ضربه اي متمرکز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تير آزاد
مقاله لولاي پلاستيک
مقاله ضربه ديناميکي
مقاله پاسخ ديناميکي
مقاله کار پلاستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حريربافان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: محسني شكيب سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تيرآزاد (بدون تکيه گاه) در هر مقطع در طول دهانه تير، در معرض يک بار ضربه اي پله اي متمرکز قرار مي گيرد. جنس تير، صلب پلاستيک کامل فرض مي شود. حل بدست آمده براي ترکيب هاي مختلفي از مقدار و مکان بار و همچنين نسبت جذب انرژي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاصل از حل تحليلي نشان مي دهد براي تير با انتهاي آزاد که بار اعمالي، کمتر از بار بحراني باشد، تير مانند جسم صلب عمل مي کند و هنگامي که بيشتر باشد با توجه به موقعيت اعمال بار سه مکانيزم مختلف مي توان در نظر گرفت. نتايج حاصل از شبيه سازي، با نرم افزارABAQUS  و مشاهدات تجربي و حل تحليلي مقايسه شده و تطابق مناسبي بين اين نتايج، مشاهده گرديد.