مقاله تحليل پارامتريک رفتار غيرخطي اعضاي لوله اي شکل تحت بار جانبي ديناميکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير) از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تحليل پارامتريک رفتار غيرخطي اعضاي لوله اي شکل تحت بار جانبي ديناميکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضاي لوله اي شکل
مقاله بار جانبي ديناميکي
مقاله رفتار غيرخطي
مقاله ظرفيت باقيمانده محوري
مقاله سازه هاي فراساحل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده رحيمي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي رفتار غيرخطي اعضاي لوله اي شکل تحت تاثير بار جانبي که به صورت ديناميکي وارد شود، موضوع مقاله حاضر است. با بررسي منحني هاي نيرو – تغيير مکان فرضي که توسط روشهاي عددي به دست آمده مشخص شد که پارامترهاي مختلف از جمله ضخامت، پيش بارگذاري محوري و شرايط انتهايي تاثير بسزايي بر ظرفيت باقيمانده عضو لوله اي تحت اثر ضربه جانبي دارد. بر اين اساس روش مناسبي براي محاسبه ظرفيت باقيمانده عضو لوله اي شکل ارايه شده و نتايج در قالب يک نمودار با روشهاي پيشين مقايسه شده است. تفاوت نتايج تحليل شبه استاتيکي تحقيقات گذشته در اين زمينه با نتايج ديناميکي در اين تحقيق مقايسه و براي سنجش دقت مدل پيشنهادي، نتايج به دست امده با نتايج موجود در مقالات و آزمايشات عملي در اين زمينه مورد مقايسه قرار گرفته است.