مقاله تحليل پايداري ترانشه هاي مسيرهاي دسترسي در محوطه برج ميلاد با استفاده از روش هاي عددي و شبكه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۶۴۹ تا ۶۷۶ منتشر شده است.
نام: تحليل پايداري ترانشه هاي مسيرهاي دسترسي در محوطه برج ميلاد با استفاده از روش هاي عددي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترانشه
مقاله برج ميلاد
مقاله ضريب پايداري
مقاله PLAXIS
مقاله شبكه هاي عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي آرايي عطا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي ويژگي هاي مهندسي مصالح ترانشه هاي آبرفتي و سيماني شده محوطه برج ميلاد تهران و نتايج تحليل پايداري درحالت استاتيكي با استفاده از نرم افزارهاي المان محدود و همچنين بررسي قابليت شبكه هاي عصبي مصنوعي براي محاسبه ضرايب پايداري موضوع اين مقاله است. بر اساس مشخصات هندسي ترانشه ها و ويژگي هاي مقاومتي و تغييرشكلي آبرفت، ضريب پايداري ترانشه ها در حالت هاي دو بعدي و سه بعدي، به ترتيب با استفاده از نرم افزارهاي PLAXIS7.2 وPLAXIS 3D Tunnel ، محاسبه و نتايج حاصل با يك ديگر مقايسه شده است. در ادامه قابليت شبكه هاي عصبي مصنوعي(ANNs)  در به دست آوردن ضريب پايداري (FoS) ترانشه هاي مسيرهاي دسترسي برج ميلاد بررسي شده است. بانك اطلاعات به كار رفته در شبكه، شامل ضرايب تحليل پايداري حاصل از ۲۵۶ گزينه مختلف (۲D، ۳D، ترانشه افقي و يا با شيب ۱۸o نسبت به افق در بالا) است. براي مساله مورد نظر، برنامه شبكه هاي عصبي مصنوعي سه لايه پرسپترون(MLP)  در محيط MATLAB7 نوشته شد و شبكه بهينه (تعداد لايه هاي مخفي، تابع تبديل و نوع آموزش شبكه) به طريق سعي و خطا، و با توجه به شاخص هاي خطا و تطابق با داده ها انتخاب شد. پارامترهاي ورودي شبكه شامل مشخصات ژئوتكنيكي و هندسي ترانشه ها (چسبندگي، زاويه اصطكاك، مدول يانگ، ارتفاع شيب، شيب ترانشه و زاويه اتساع) و پارامترهاي خروجي شامل ضرايب پايداري در حالت هاي مختلف است. نتايج نشان مي دهد كه ANNs قابليت بسيار مناسبي در تخمين ضرايب پايداري ترانشه ها در كليه موارد بررسي شده دارد.