مقاله تحليل پايداري سه بعدي شيرواني ها بر اساس مكانيسم گسيختگي چرخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تحليل پايداري سه بعدي شيرواني ها بر اساس مكانيسم گسيختگي چرخشي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پي هاي سطحي
مقاله تحليل حدي مرز بالا
مقاله شيرواني هاي خاکي
مقاله تحليل سه بعدي
مقاله مکانيسم گسيختگي چرخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه اورنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي نيا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بر مبناي روش تحليل حدي مرز بالا به بررسي سه بعدي پايداري شيرواني ها بر اساس مكانيسم گسيختگي چرخشي پرداخته شده است. براي سطح زيرين مكانيسم گسيختگي از يك رويه اسپيرال لگاريتمي استفاده شده است. سطوح جانبي مكانيسم گسيختگي با حل يك معادله ديفرانسيل غيرخطي به دست مي آيد كه يك جواب ممكن اين معادله در اين بررسي استفاده شده است. در اين تحقيق الگوريتمي تهيه شده است كه با استفاده از آن مي توان كمترين ضريب اطمينان پايداري شيرواني ها را محاسبه كرد. همچنين در اين الگوريتم امكان محاسبه كوچك ترين مقدار بارحدي پي ها با بار خارج از مركز كه روي شيرواني ها واقع شده اند گنجانده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق به صورت نمودارهاي بدون بعد ارايه شده كه با استفاده از آنها مي توان ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع روي شيرواني هاي خاكي را در شرايط مختلف هندسه مساله و خصوصيات خاك تعيين نمود.