مقاله تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي در برابر شکست واژگوني بلوکي- خمشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي در برابر شکست واژگوني بلوکي- خمشي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرواني سنگي
مقاله واژگوني بلوکي- خمشي
مقاله کد رايانه اي
مقاله مثال موردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وشادي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکست واژگوني بلوکي- خمشي يکي از معمول ترين شکستهاي واژگوني در شيروانيهاي سنگي است. در اين نوع شکست بعضي از بلوکهاي سنگي در اثر خمش شکسته شده و برخي ديگر در اثر نيروي وزن واژگون مي شوند. در اين مقاله ابتدا تاريخچه شکستهاي واژگوني مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس يک مدل نظري براي شيروانيهاي سنگي داراي پتانسيل شکست واژگوني بلوکي– خمشي بيان شده و بر اساس اين مدل، راهکار جديدي براي تحليل پايداري شيروانيهاي مذکور پيشنهاد مي گردد. در ادامه، بر مبناي مدل پيشنهادي، کد کامپيوتري ويژه اي براي تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي در برابر شکست واژگوني بلوکي- خمشي ارايه مي شود. اين کد، اطلاعات مربوط به شيرواني را از کاربر دريافت کرده و پايداري آن را در برابر شکست واگوني بلوکي- خمشي پيش بيني مي کند. در پايان دو مثال موردي با استفاده از روش ارايه شده در اين مقاله بررسي و نتايج نظري و واقعي با يکديگر مقايسه مي شوند.