مقاله تحليل پراکنش فضايي مبلمان ورزشي در پارک هاي شهري و تاثير آن بر رضايت و استقبال شهروندان (مطالعه موردي: شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۱۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليل پراکنش فضايي مبلمان ورزشي در پارک هاي شهري و تاثير آن بر رضايت و استقبال شهروندان (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش همگاني
مقاله تفريح
مقاله مبلمان ورزشي (وسايل بدنسازي)
مقاله پارک و فضاي سبز
مقاله شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك زينب
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ورزش و تفريح، عاملي مهم در تامين سلامت جسمي و رواني، غني سازي اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعي، دور شدن از زندگي ماشيني و بازگشت به طبيعت است. ورزش هاي همگاني مانند پياده روي، کوه پيمايي، ورزش هاي صبحگاهي در پارک ها و محلات و بازي هاي محلي و بومي، از جمله فعاليت هايي است که افراد با حداقل امکانات مي توانند به آن بپردازند. اين کار، علاوه بر تاثير مستقيمي که بر افزايش روحيه نشاط در جامعه و کاهش آسيب هاي اجتماعي و اعتياد دارد، نقش بسيار موثري نيز در ارتقاي سلامت جامعه و کاهش بيماري هايي مانند ديابت، سرطان، پوکي استخوان و بيماري هاي قلبي و عروقي دارد. لذا، به دليل اهميت ورزش در جامعه، بررسي وضعيت امکانات ورزشي و تفريحي و آگاهي از خواسته ها و نياز مردم ضروري به نظر مي رسد. کلانشهر اصفهان با توجه به جمعيت ميليوني آن، بيش از پيش نيازمند انجام اين بررسي است تا با پي بردن به ديدگاه ها و نظرات شهروندان در مورد وضعيت ورزش همگاني در شهر بتوان نسبت به تقويت، بهبود و رفع کاستي هاي آن اقدام کرد. مبلمان ورزشي (وسايل بدنسازي و حرکت درماني) يکي از امکاناتي است که شهرداري اصفهان به منظور تسهيل در پرداختن به ورزش، تفريح، آسايش و رفاه شهروندان در پارک ها و فضاي سبز شهري نصب نموده و در اين مطالعه، هدف، بررسي ميزان استقبال عمومي و رضايت شهروندان از نحوه پـراکندگي و توزيع اين وسايل در سطح شهر اصفهان مي باشد. از ديدگاهي مي توان گفت که روش اين پژوهش، استقرايي و از ديد هدف، کاربردي است و از نظر ماهيت، توصيفي و همبستگي است. جامعه آماري پژوهش، شامل پارک هاي مهم و فضاي سبز مناطق شهرداري است و روش نمونه گيري مورد استفاده، نمونه گيري خوشه اي و همچنين تصادفي ساده متناسب با حجم جامعه است. در اين تحقيق، تعداد نمونه ها متناسب با حجم جامعه آماري و مناطق شهري به طور تصادفي انتخاب شده است. به اين ترتيب که تعداد ۳۹ پارک در سطح شهر (۳ پارک در هر منطقه) انتخاب گرديد و مجموعا در کل شهر، ۳۹۰ پرسشنامه (۳۰ مورد در هر منطقه) توزيع و اطلاعات مورد نياز پژوهش گردآوري شد. ابزار تجزيه و تحليل داده ها، استفاده از نرم افزارهاي SPSS و Excel بوده و نتايج به دست آمده، حاکي از آن است که وضعيت تاهل و وجود برنامه هاي ورزش صبحگاهي، سن و ميزان فاصله از پارک در انگيزه فعاليت هاي ورزشي افراد موثر بوده و همچنين، متغيرهاي منطقه سکونت، نوع پارک، وضعيت تاهل و وجود برنامه هاي ورزش صبحگاهي نيز در انگيزه استفاده از مبلمان ورزشي موثر بوده اند.