مقاله تحليل پس لرزه هاي زمين لرزه ۶ آذر ماه ۱۳۸۴ جزيره قشم (ايران – زاگرس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۸۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليل پس لرزه هاي زمين لرزه ۶ آذر ماه ۱۳۸۴ جزيره قشم (ايران – زاگرس)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزيره قشم
مقاله پس لرزه
مقاله شبكه لرزه نگاري متراكم
مقاله تنگه هرمز
مقاله سازوكار كانوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: يميني فرد فرزام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ساعت ۱۳ و ۵۲ دقيقه روز ۶ آذرماه ۱۳۸۴ زمين لرزه اي با بزرگاي MW=6 جزيره قشم در استان هرمزگان را به لرزه درآورد و باعث تخريب فراوان و کشته شدن ده نفر شد. ساعاتي پس از زمين لرزه اصلي، پس لرزه اي بزرگ با بزرگاي MW= 5.5 بار ديگر جزيره را به لرزه در آورد که سازوکار محاسبه شده براي آن به طور كامل متفاوت از زلزله اصلي است. يک شبکه لرزه نگاري متراکم شامل ۱۷ ايستگاه براي مطالعه پس لرزه ها در منطقه نصب شد. تحليل پس لرزه هاي ثبت شده بر توزيع پراکنده پس لرزه ها دلالت دارد. با اين حال توزيع کانون پس لرزه ها در عمق، شيب نسبتا کمي به سمت شمال باختر، سازگار با سازوکار کانوني لرزه اصلي را نشان مي دهد. دو نوع سازوکار کانوني براي پس لرزه ها مشاهده مي شود: امتداد لغز و معکوس. توزيع پراکنده پس لرزه ها و سازوکارهاي معکوس و امتداد لغز، تعيين راستاي گسلش امتداد لغز را با ابهام روبه رو ساخته است و نمي توان به طور قطعي تعيين كرد که لغزش امتداد لغز نتيجه فعال شدن گسل هاي با امتداد شمال باختر – جنوب خاور بوده است يا عملکرد سازوکار دگر شکلي افراز در مرز باختري تنگه هرمز.