مقاله تحليل پوششي داده ها و تحليل هاي آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تحليل پوششي داده ها و تحليل هاي آماري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون آماري
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله توزيع کارايي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله سرپرستي بانک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر صادق
جناب آقای / سرکار خانم: کافي آذرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نژاد پريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تلاش شده است تا آزمون هاي آماري در تحليل پوششي داده ها براي تحليل دقيق تر مدل هاي تحليل پوششي داده ها مورد استفاده قرار گيرد. همچنين با به کار گيري تحليل خوشه اي در تحليل پوششي داده ها و به کار گيري آن در مورد سي و پنج سرپرستي شعبه هاي يک بانک تجاري عملکرد آنها را در ماه هاي مختلف سال بررسي کرده ايم.