مقاله تحليل پوياي اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تحليل پوياي اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله مخارج عمراني و مصرفي دولت
مقاله روش پوياي سيستمي
مقاله الگوي کلان اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: چالاك فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پاسخ به اين سوال كه چه عواملي بر نرخ رشد اقتصادي اثر مي گذارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. سياست هاي مالي و پولي ابزار هايي هستند كه دولت ها مي توانند از طريق آن ها بر متغير هاي كلان اقتصادي همانند سرمايه گذاري، توليد، اشتغال، مصرف بخش خصوصي، صادرات، واردات و سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه بر رشد اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم اثر بگذارند. هر چند كاربرد برخي از اين ابزار مي تواند اثري منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد، ولي از وظايف مهم دولت به ويژه در هنگام ارايه كالاهاي عمومي، نمي توان چشم پوشي و نقش آن را محدود كرد. اين مطالعه در قالب يك الگوي كلان اقتصادي و با استفاده از روش پوياي سيستمي، به شبيه سازي متغيرهاي كلان و بررسي اثر مخارج مصرفي و عمراني دولت بر رشد اقتصادي و ساير متغيرها مي پردازد. ابتدا با فرض افزايش ۴۰ درصدي بودجه دولت در دوره ده ساله در قالب سه سناريوي مختلف، اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي و مقايسه ميزان اثر گذاري مخارج مصرفي و عمراني دولت بررسي مي شود. سپس اثر افزايش كسري بودجه دولت و تامين آن از طريق استقراض از بانك مركزي، بر رشد اقتصادي بررسي مي شود. نتايج نشان مي دهد كه اگرچه مخارج عمراني و مصرفي دولت به طور متوسط سبب افزايش رشد اقتصادي مي شود، اين اثر براي مخارج عمراني بيش تر بوده است. هم چنين تامين مالي دولت از طريق انتشار اسكناس، رشد اقتصادي را كاهش مي دهد.