مقاله تحليل پيامدهاي افزايش سطح زير کشت کلزا در دشت نمدان استان فارس: کاربرد مدل برنامه ريزي رياضي مثبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۷۳ تا ۷۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليل پيامدهاي افزايش سطح زير کشت کلزا در دشت نمدان استان فارس: کاربرد مدل برنامه ريزي رياضي مثبت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل سياست
مقاله افزايش سطح زير کشت کلزا
مقاله برنامه ريزي رياضي مثبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به اين علت که سياست هاي کشاورزي مختلف را نمي توان در محيط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار داد، آثار بالقوه سياست ها بايستي قبل، حين يا بعد از اعمال سياست با استفاده از مدل هاي برنامه ريزي رياضي(MP)  مورد تحليل قرار گيرند. در اين رابطه پيامدهاي افزايش سطح زير کشت کلزا در سطح مزارع نماينده دشت نمدان با استفاده از مدل برنامه ريزي رياضي مثبت (PMP) که به منظور غلبه بر خصيصه تجويزي مدل هاي بهينه سازي ارتقا يافته است، مورد بررسي قرار گرفت. هدف اصلي PMP اين است که حتي الامکان تصويري حقيقي از شرايط را ارايه نموده و سپس رفتار کشاورزان را به عنوان پارامترهايي که هدف مداخله سياست کشاورزي است، شبيه سازي کند. بر اساس نتايج اين مطالعه پيامدهاي افزايش سطح زير کشت کلزا عبارت است از کاهش سطح زير کشت گندم و لوبيا و افزايش درامد انتظاري مزارع نماينده، ولي چون هم زمان واريانس سود نيز افزايش مي يابد، اثر خالص اين سياست بر مطلوبيت مزارع نماينده به طور کامل مشخص نيست. هم چنين نتايج نشان داد که با ورود کلزا به الگوي کشت کشاورزان، مصرف سموم شيميايي افزايش خواهد يافت، ولي اثر سياست بر مصرف آب در مزارع نماينده متفاوت است و به سياست جايگزيني کلزا با گندم نمي توان به عنوان يک سياست مديريت تقاضاي آب نگاه کرد.