مقاله تحليل پيشرفته قاب هاي فولادي دو بعدي با عضو هاي داراي نقص انحناي نخستين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۷ منتشر شده است.
نام: تحليل پيشرفته قاب هاي فولادي دو بعدي با عضو هاي داراي نقص انحناي نخستين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاب هاي فولادي دو بعدي
مقاله تحليل پيشرفته
مقاله نقص انحناي نخستين (نقص شكم دادگي عضو)
مقاله مفصل خميري
مقاله بار گسترده مياني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پژند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شكم دادگي عضو هاي سازه يا انحناي نخستين يكي از رايج ترين نقص ها در فرآيند ساخت و نصب سازه ها است. شيوه پيشنهادي اين مقاله، شكم دادگي را به طور صريح الگو سازي مي كند و اثر آن را در ماتريس سختي جزء وارد مي سازد. ماتريس سختي مماسي ناكشسان جزء تير-ستون داراي انحناي نخستين، زير اثر نيروي محوري، لنگرهاي گرهي و بار گسترده مياني حساب مي شود. بر پايه اين ماتريس، تحليل پيشرفته قاب هاي فولادي دو بعدي انجام مي پذيرد. در اين روش، مي توان هر عضو را تنها با يک جزء الگو سازي کرد و براي عضو هاي فشاري و كششي، رابطه اي يكسان را به كار برد. نمودار بار-تغيير مكان فن پيشنهادي با تحليل هاي دقيق ناحيه خميري مقايسه مي شود و در بيشتر نمونه هاي عددي، هم خواني خوبي وجود دارد. نتيجه ها نشان مي دهند كه جزء پيشنهادي، مسير ايستايي را به گونه اي مناسبي مي پيمايد و به خوبي ظرفيت باربري ناكشسان مرتبه دوم قاب هاي فولادي را برآورد مي کند.