مقاله تحليل چند نکته زباني و فکري از مشخصه هاي سبکي سايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تحليل چند نکته زباني و فکري از مشخصه هاي سبکي سايه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سايه
مقاله زبان
مقاله اجتماع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني پورملك شاه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نسب بهادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابتهاج با شنيدن به «شعر» دست يافته است. اين را خود در گفتگوهايش گفته است. او بشدت به شاعران کلاسيک، تعلق خاطر دارد. بگونه اي که وقتي اشعار او را ميخوانيم، در وهله نخست، خود را با شعر قرون گذشته مواجه مي بينيم؛ اما با يک طراوت و تازگي جديدتر. و همين «کهنگي» و «تازگي» ناشي از قدرت و نبوغ، تشخصي در اشعار سايه ايجاد ميکند. اين کهنگي و تازگي، ناشي از عوامل چنديست که ميتوان در حوزه زبان و بيان، آنها را بررسي نمود. از طرفي، اين شاعر در دغدغه هاي اجتماعي خويش بسيار از خودش ميگويد. (سايه جان، سايه، خموش، من، ما) اين شخصيت کيست و چگونه ميتوان آن را تحليل کرد؟ بنظر مي آيد که ميتوان سه «من» متفاوت براي شاعر لحاظ کرد. ما در اين مقاله با يک نگاه سبک شناختي و توصيفي، نکاتي از زبان و افکار اين شاعر را برگزيديم و بررسي نموديم.