مقاله تحليل ژئوپليتيكي روابط متقابل ايران و انگليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تحليل ژئوپليتيكي روابط متقابل ايران و انگليس
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيك
مقاله ايران
مقاله انگلستان
مقاله روابط متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي تنها اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران به عنوان يكي از بازيگران عرصه بين المللي با توجه به ويژگي هاي خاص كه برخي ناشي از وقوع انقلاب اسلامي در اين كشور بوده و برخي ديگر حاصل وقوع تحولاتي خاص (نظير جنگ ايران و عراق) در تعامل با بازيگران بين المللي و كشورهاي ديگر فراز و نشيب هاي مختلفي را پشت سر گذاشته، برخي ديگر از اين تحولات در روابط از ماهيت ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي ايران برمي خيزد كه همانند تمام نظام هاي ايدئولوژيك چهارچوب خاص و رفتارهاي مشخص را در عرصه بين الملل به بار آورده است. در اين ميان نوع روابط ايران با كشورهاي قدرتمندي چون انگلستان حائز اهميت مي باشد. از آنجا كه انگلستان يكي از قدرت هاي مهم تاثير گذار در مسايل داخلي و نيز روابط خارجي كشورهاي منطقه بوده و همواره در طول تاريخ خود روابط ويژه اي با ايران داشته، رقابت سنتي آن كشور با روسيه در ايران و تاثير گذاري هاي فراوان آن كشور در اغلب وقايع تاريخي در ايران و وضعيت خاص آن كشور درآستانه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران همگي دست به دست هم دادند تا روابط ويژه اي ميان آن كشور و جمهوري اسلامي از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وجود آيد. در اين مقاله روابط ايران و انگلستان از منظر ژئوپليتيك بررسي گرديده كه در صورت تدوين چهارچوب استقرار رابطه پايدار دو جانبه و ارايه پيشنهاد علمي و عملي با كشور انگلستان مي تواند به ارتقا سطح علمي و تكنولوژي كشورمان و همراهي با سياست هاي خارجي در ابعاد بين المللي منجر گردد.