مقاله تحليل کارايي واحدهاي مدارک پزشکي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DFA) طي سالهاي ۱۳۸۷-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تحليل کارايي واحدهاي مدارک پزشکي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DFA) طي سالهاي ۱۳۸۷-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله واحد مدارک پزشکي
مقاله روش تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ماسوري نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحليل کارايي بيمارستان ها به عنوان پرهزينه ترين واحد عملياتي نظام سلامت از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين واحد پرهزينه داراي بخش هاي متعددي مي باشد که يکي از مهمترين آنها واحد مدارک پزشکي مي باشد که اين مطالعه سعي دارد با تحليل کارايي واحد مدارک پزشکي گامي در جهت استفاده هر چه بيشتر از امکانات موجود در واحد مذکور بردارد.
روش بررسي: در اين مطالعه کارايي فني، مديريتي و مقياس واحدهاي مدارک پزشکي موجود در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران در شهر تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها با فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس و به صورت ورودي محور مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده چک ليست بوده است و اطلاعات جمع آوري شده در آن مربوط به متغيرهاي نهاده (تعداد پرسنل کاردان و پايين تر و پرسنل کارشناسي و بالاتر)، ستانده (تعداد پرونده هاي پزشکي سرپايي و بستري و تعداد پاسخگويي به مراجعه کنندگان) در طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۵ مي باشد.
يافته ها: متوسط کارايي فني واحدهاي مدارک پزشکي مورد مطالعه ۸۴ درصد مي باشد که نشان دهنده وجود حداقل ۱۶ درصد ظرفيت افزايش کارايي مي باشد. متوسط کارايي مديريتي و مقياس واحدهاي مدارک پزشکي در طول ۳ سال مورد مطالعه، به ترتيب ۹۵ و ۸۹ درصد مي باشد. بيشترين ميزان مازاد نهاده ها مربوط به پرسنل با مدرک کارداني و پايين تر مي باشد. همچنين متوسط کارايي واحدهاي مذکور در بيمارستانهاي داراي فعاليت عمومي و تخصصي به ترتيب ۸۰ درصد و ۹۲ درصد مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: بررسي رابطه بين برخي شاخص هاي بررسي شده در اين مطالعه با کارايي واحدهاي مدارک پزشکي نشان داد که مواردي همچون استخدام افراد داراي مقطع تحصيلي کارشناسي و بالاتر، جذب نيروي انساني داراي تحصيلات در رشته مدارک پزشکي، استفاده از مديران داراي سابقه کاري کافي در اين بخش و استفاده بيشتر از سيستمهاي کامپيوتري براي انجام فعاليتهاي واحد مذکور، مي توانند باعث ارتقاي کارايي واحد مذکور شوند.