مقاله تحليل کارکرد کهن الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليل کارکرد کهن الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهرام چوبين
مقاله فرايند فرديت
مقاله سايه
مقاله آنيما
مقاله خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: چوقادي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرگذشت قومي و ملي ما شاهنامه فردوسي، نسيجي گرانقيمت، بافته از تار و پود اسطوره، حماسه و تاريخ است که برخي کوشيده اند آن را به سه بخش اساطيري، حماسي و تاريخي تقسيم کنند؛ اما در هم تنيدگي اين سه قسمت چنان است که تعيين حد و مرز و جداسازي آن از يکديگر امري ناممکن مي نمايد. براي نمونه آنچه ايشان آن را بخش تاريخي شاهنامه مي دانند، مزين به طرازي زربفت از انديشه اساطيري و مفاهيم نمادين و کهن الگويي قومي و بدوي ايرانيان و همچنين داراي رنگ و بويي حماسي است. يکي از اين داستانها، داستان تاريخي- افسانه اي بهرام چوبين است که در بخشي از آن «کهن الگوي فرايند فرديت رواني» نمودي برجسته يافته است. در اين بخش، بهرام به پيشروي گوري، وارد قصري نمادين مي شود و با آنيماي پري پيکر مستور در ناخودآگاهي خويش ملاقات مي کند و در پي اين ملاقات، تحولي عظيم در شخصيت وي پديد مي آيد؛ چنان که سوداي پادشاهي در سر مي پروراند و به دنبال اين سودا بر هرمزد شاه مي شورد و چندگاهي نيز بر تخت حکومت ايران مي نشيند. اما اين پادشاهي ديري نمي پايد و بهرام محکوم به مرگ مي شود؛ زيرا از يک سو به شاه که بن مايه اي مقدس و الهي در نظام فکري ايران کهن است، بي حرمتي کرده است و از ديگر سوي هنجار پهلواني را شکسته و فراموش کرده است که پهلوان هرچند هم نيرومند باشد، تنها فره پهلواني دارد و سرير پادشاهي از آن کسي است که از فره شاهي برخوردار باشد.