مقاله تحليل کشسان مرتبه دوم و پايداري قاب هاي فولادي دو بعدي با پيوند هاي نيمه سخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۵۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تحليل کشسان مرتبه دوم و پايداري قاب هاي فولادي دو بعدي با پيوند هاي نيمه سخت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاب هاي فولادي دو بعدي
مقاله تحليل کشسان
مقاله تحليل پايداري
مقاله پيوند هاي نيمه سخت
مقاله اثرهاي مرتبه دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پژند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بمبايي چي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيوند تيرها به ستون ها در قاب هاي فولادي، ساده و يا سخت پنداشته مي شود. استفاده از الگوي پيوند سخت يا ساده، هر چند گام هاي تحليل و طراحي را آسان مي کند، ولي رفتار واقعي سازه را به دست نمي دهد. زيرا، آزمايش ها نشان مي دهند که همه پيوند هاي زير بار، مقدار مشخصي نرمي از خود نشان مي دهند. بنابراين، بايد از شيوه اي براي تحليل بهره جست که به واقعيت نزديکتر باشد و اثر نرمي پيوند ها را به کار گيرد. در اين مقاله، ماتريس سختي وتري کشسان جزء تير-ستون داراي پيوند هاي نيمه سخت، زير اثر لنگرهاي گرهي و بار گسترده مياني رابطه سازي مي شود. سپس، بر پايه اين ماتريس، تحليل کشسان مرتبه دوم و پايداري قاب هاي فولادي دو بعدي با پيوند هاي نيمه سخت انجام مي پذيرد. ويژگي اصلي اين ماتريس، کلي بودن آن مي باشد. زيرا، توانايي الگو سازي يک عضو قابي با هر گونه پيوندي را دارد. همچنين، نسبت به ماتريس هاي مشابه از دقت و کارايي بيشتري برخوردار است. از سوي ديگر، هر عضو تنها با يک جزء الگو سازي مي شود و در روش پيشنهادي، براي عضو هاي کششي و فشاري رابطه هاي يکساني به کار مي رود. نمودار بار-تغيير مکان و مقدارهاي عددي به دست آمده از فن پيشنهادي با تحليل هاي ساير پژوهشگران مقايسه مي شوند و اثر نرمي پيوند بر مسير ايستايي تحليل کشسان مرتبه دوم، بار کمانشي و رفتار قاب هاي فولادي بررسي مي گردد.