مقاله تحليل کمانش پيچشي ميل گاردان كامپوزيتي خودرو بر اساس تئوري مرتبه بالا با در نظر گرفتن تغيير شكل اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در Journal Of Mechanical Research And Application (پژوهش و كاربرد در مكانيك) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تحليل کمانش پيچشي ميل گاردان كامپوزيتي خودرو بر اساس تئوري مرتبه بالا با در نظر گرفتن تغيير شكل اوليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميل گاردان كامپوزيتي
مقاله تحليل عددي
مقاله كمانش پيچشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شرعيات محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: در پژوهش كنوني با استفاده از روش اجزا محدود، به تحليل عددي مساله پايداري ميل گاردانهاي كامپوزيتي خودرو تحت بار پيچشي، پرداخته مي شود. بدين منظور، ابتدا معادلات حاكم با بكارگيري اصل انرژي پتانسيل كمينه، بدست مي آيند، سپس با بهره گيري از روش اجزا محدود، تحليل مساله انجام مي گيرد. در فرمول بندي، اثر تغيير شكل هندسي اوليه كه معمولا به فـرم انـحـراف اولـيه شعاعي مي باشد، در نـظر گـرفته مي شود و ميدان جابجايي بر اساس تئوري تغيير شكل برشي مرتبه سوم پوسته ها بيان مي گردد. در پايان بار كمانش ميل گاردان، با استفاده از معيار بوديانسكي بدست مي آيد و تاثير پارامترهاي مختلف روي بار كمانش بررسي مي شود. نتايج نشان مي دهد که شكل لايه چيني تاثير زيادي روي گشتاور كمانش دارد. همچنين هر چه دامنه نقص اوليه كمتر باشد، گشتاور كمانش بيشتر خواهد بود.