مقاله تحليل کنش هاي جمعي و تطبيق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تحليل کنش هاي جمعي و تطبيق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزهاي انتخابي
مقاله کنش جمعي
مقاله خير جمعي
مقاله نظريه بازي
مقاله همکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپورماسوله احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوغاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي کنش هاي جمعي در بردارنده برخي از مهم ترين چالش هاي پيش روي جامعه شناسي معاصر است از جمله همکاري، تصميم هاي جمعي، پيدايش هنجارهاي اجتماعي و مانند اين ها. اين مقاله در چهار مرحله چارچوبي براي بررسي هر کنش جمعي ارايه مي کند. اين مراحل عبارتند از: ويژگي هاي کنش جمعي (همکاري و خير جمعي)، عوامل موثر بر شکل گيري کنش هاي جمعي (عوامل فردي و عوامل فرافردي)، عوامل حافظ همکاري در کنش جمعي (نظارت متمرکز و نظارت نامتمرکز) و رهيافت هاي کنش گران در حين کنش (محاسبه و تقليد). اين ويژگي ها با بررسي تحقيقات انجام شده درباره کنش هاي جمعي استخراج و سازمان دهي شده اند. اين چارچوب مفهومي مي تواند در بررسي هر کنش جمعي به کار گرفته شود تا مزايا و کمبود ها شناسايي شوند. عناصر موجود در اين دسته بندي خود با يک ديگر در ارتباط هستند و در تعامل با يک ديگر مي توانند گستره متنوعي از کنش هاي جمعي يا ويژگي هاي گوناگون را به وجود آورند. بررسي مورد شراکت هاي اقتصادي ميان مالکان همسايه براي يک پارچه سازي و املاک و ساخت آن ها با حضور سرمايه گذاران با استفاده از اين چارچوب و داده هاي موجود تصوير روشني از مشکلات پيش روي بافت به دست داده است.