مقاله تحليل کيفي و نحوه مديريت پسماندهاي مراکز بهداشتي- درماني شهر بندرعباس، سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تحليل کيفي و نحوه مديريت پسماندهاي مراکز بهداشتي- درماني شهر بندرعباس، سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت پسماند
مقاله پسماندهاي پزشکي
مقاله پسماند خطرناک
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوليوند علي
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: بينواپور اسفروشاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور ولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مهمترين معضلات زيست محيطي، مواد زايد توليدي در مراکز بهداشتي- درماني است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک از اهميت خاصي برخوردار است. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين ميزان زباله توليدي، ارزيابي مشخصات فيزيکي اجزاي تشکيل دهنده و نيز نحوه مديريت پسماندهاي توليدي در مراکز بهداشتي- درماني شهر بندرعباس مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، ۲۹ مطب پزشکي، ۲۹ مطب دندانپزشکي، ۱۹ درمانگاه و ۸ پايگاه بهداشتي انتخاب و از هر مکان چهار نمونه (دو نمونه در فصل تابستان و دو نمونه در فصل زمستان) و در مجموع ۳۴۰ نمونه برداشت شد. نمونه ها به صورت دستي جداسازي و به چهار بخش مختلف تفکيک و با استفاده از ترازوي آزمايشگاهي توزين شدند. جهت بررسي مديريت زباله هاي توليدي نيز از ابزار چک ليست و مشاهده استفاده گرديد.
نتايج: مجموع کل پسماند توليدي برابر با ۴۶۶۸۹٫۹۱ کيلوگرم در سال مي باشد. بيشترين ميزان پسماند توليدي در درمانگاه و کمترين آن مربوط به پايگاههاي بهداشتي بود. بيشترين نوع زباله توليدي مربوط به پسماندهاي شبه خانگي و بالقوه عفوني و کمترين نوع، پسماندهاي تيز و برنده بود.
نتيجه گيري: بررسي نشان داد با توجه به اينکه بيشترين زباله توليدي از نوع شبه خانگي و بالقوه عفوني است با مديريت صحيح و تفکيک در محل مي توان حجم پسماندهاي خطرناک را کاهش داد.