مقاله تحليل گفتمان جراحي هاي زيبايي صورت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۶۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحليل گفتمان جراحي هاي زيبايي صورت
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وبلن
مقاله مالکيت مالي
مقاله چشم و هم چشمي
مقاله مصرف متظاهرانه
مقاله مصرف بدن
مقاله جراحي هاي زيبايي
مقاله دختران دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهار مهري
جناب آقای / سرکار خانم: وکيلي قاضي جهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله درصدد است در چارچوب نظريه طبقه مرفه وبلن و الگوهاي اجتماعي مورد نظر او نظير مالکيت مالي، گرايش دختران جوان به جراحي هاي زيبايي را مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماري مورد مطالعه دانشجويان دختر دانشگاه تهران مي باشد که از طريق نمونه گيري گلوله برفي انتخاب گرديده اند و از روش تحليل گفتمان براي تحليل گفت و گوهاي بدست آمده از مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته استفاده گرديده است.نتايج تحليل گفتمان دانشجويان درخصوص جراحي هاي زيبايي نشان مي دهد که رويکرد نظري وبلن در مورد الگوهاي اجتماعي قابل استناد و بسط مي باشد. دانشجويان به جاي “مالکيت مادي” از “مالکيت هاي نشانه اي ” و به عنوان نيروي فرهنگي – اجتماعي تازه به جاي چشم و هم چشمي مالي و نيز مصرف متظاهرانه مادي به ” چشم و هم چشمي نشانه اي” و” مصرف متظاهرانه نشانه اي (زيبايي)” روي آورده اند. تحليل هايي پيرامون جنسيت، رسانه ها و ابژه هاي نسلي، نقش موثري در شکل گيري گفتمان جراحي هاي زيبايي صورت دارند.