مقاله تحليل CGE از اثرات رفاهي آزادسازي تعرفه در ايران: شاخص تغييرات معادل هيکس (EV) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تحليل CGE از اثرات رفاهي آزادسازي تعرفه در ايران: شاخص تغييرات معادل هيکس (EV)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفاه
مقاله آزادسازي
مقاله تغييرات معادل هيکس
مقاله تعادل عمومي قابل محاسبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي پور آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه رفاه بشري، بدون شک يکي از مهمترين چالش هاي توسعه اقتصادي است. به همين منظور، در دهه هاي گذشته، بسياري کشورهاي در حال توسعه به سمت آزادسازي و به ويژه کاهش موانع تجاري حرکت کرده اند. در اين مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)، اثرات رفاهي ناشي از آزادسازي تعرفه مورد بررسي قرار گرفت. تغييرات رفاهي بر اساس تغييرات معادل هيکس (EV) اندازه گيري شد. داده هاي مورد نياز از ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۸۰ به دست آمده که بر اساس آن پارامترهاي مدل کاليبره گرديد. سه سناريو مورد آزمون قرار گرفت: کاهش نرخ تعرفه در (۱ بخش کشاورزي (۲ بخش هاي غيرکشاورزي و (۳ همه بخش ها. نتايج همه سناريوها بيانگر بهبود کل رفاه اقتصادي نسبت به سال پايه مي باشد. تغييرات معادل هيکس در سه سناريو ۱، ۲ و ۳ با کاهش ۱۰۰ درصدي تعرفه به ترتيب معادل ۶۵، ۳۰۴۷ و ۳۱۱۲ ميليارد ريال افزايش مي يابد.