سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین حاجی آقامعمار – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
پروین زارع حاجی باقر – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی کشمیری – استادیار – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله طراحی و ساخت و راه اندازی روباتی با قابلیت تبدیل به پیکربندی های متفاوت و توانایی تطبیق پذیری با شرایط محیط ارائه گردیده است. در طراحی و ساخت این روبات از ماژول های مشابه با قابلیت اتصال هم فاز و غیر هم فاز به یکدیگر به گونه ای استفاده شده است که پیکربندی های روبات مارگونه و کرم گونه و حلقوی قابل دستیابیباشد. تحلیل های سینماتیکی و دینامیکی برای این سه ساختار انجام گرفته است و با استفاده از نتایج این بخش ها و نیاززهای این سه پیکره بندی طراحی های سخت افزاری انجام گرفته است. سپس عملکرد روبات با انجامن آزمایش های عملی و مقایسه نتایج آن با شبیه سازی های عددی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.